Traumeterapi eller traumebehandling

Hvordan kan traumebehandling hjælpe dig?

I traumebehandling kan du gradvis opleve, at du bliver bedre til at regulere dit følelsesliv, og at din livsenergi forøges. Mere og mere får du og ikke traumet kontrollen over dit liv. Ikke bare i terapirummet men også i det virkelige liv.

Udtalelse Louise:

"Med Lisbeth Nuka Pedersens fokus på kroppen har jeg fundet mit anker, hvor jeg med fødderne plantet i jorden får mulighed for at blive i nuet og føle sikkerhed i det at være med andre mennesker. Det værktøj har jeg haft stor glæde af i mange forskellige situationer. .."

I arbejdet med dit traume tager vi udgangspunkt i dine følelser og dine kropslige fornemmelser. Jeg er nænsom, medfølende og respektfuld, og jeg holder fast, hvor det er svært.

Et traume skal forløses forsigtigt. Bid for bid. Der må ikke frigives for meget energi eller for mange følelser på een gang. Tempoet skal afpasses efter dit nervesystems behov, så det kan regulere sig.

Gode fornemmelser i din krop, f.eks. jordforbindelse eller varme i dine hænder, kan være dit anker og dine vejvisere. Det kan ressourcepersoner i dit liv, dine egne styrkesider og andre positive forhold i dit liv og dine omgivelser også være.

Den mest almindelige måde du kan mærke din jordforbindelse på er gennem dine fødder. Men det kan f.eks. også være gennem balder og lår.

Skiftevis vil vi være opmærksomme på dine ressourcer og dine styrkesider. Og på de mere vanskelige følelser og fornemmelser du har i kroppen, som følge af traumet. Dine ressourcer vil være dine holdepunkter, som kan give dig overskud til at udforske og forløse dit traume.

Denne rolige og balancerede skiften mellem dine ressourcer og dine mere vanskelige følelser og fornemmelser skaber nye spor i din hjerne, som vænner dit nervesystem til at regulere sig bedre.

Mere og mere får du og ikke traumet kontrollen over dit liv. Ikke bare i terapirummet men også i det virkelige liv!

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande.

Går du blank? ...  se her ...

Som et anker med fødderne plantet i jorden, kan du blive bedre til at blive i nuet og føle sikkerhed i at være med andre

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk