Traumer, chok, PTSD

Er du parat til at gøre noget ved det?

I traumeterapi kan du gradvis opleve, at du bliver bedre til at regulere dit følelsesliv, og at din livsenergi forøges. Ikke bare i terapirummet men også i det virkelige liv.

Annes traumeforløb:

Inden forløbet i traumeterapi følte Anne sig akavet - hun går i stå, rødmer, mærker en klump i halsen og er bange for at komme til at græde i større sociale sammenhænge.

Efter forløbet i traumeterapi klarer Anne at gennemføre et foredrag på sin arbejdsplads uden at gå rigtigt i stå eller bryde sammen. Hun tager nu udgangspunkt og holde fast i sine ressourcer.

Oplever du, at noget du ikke har kontrol over "tager dig", lammer dig eller trækker dig ned, så du i situationen går lidt i stykker, glider væk eller ikke magter dit liv?

Føler du dig forkert, hjælpeløs eller bange. Føler du, at der er noget, du ikke kan forstå eller forklare, noget der ødelægger det hele, at du ikke slår til, og giver det dig et voldsomt ubehag?

Så kan det kan være et chok, traume eller PTSD.

Chok er hændelser, som du i situationen oplever som livstruende. Akutte chok kan man få ud af kroppen ved rent fysisk at ryste dem af sig.

Traumer eller PTSD (post traumatisk stress disorder) er chok, som du ikke har rystet af dig. De lagrer sig i din krop og hæmmer din livsudfoldelse. De gentager sig og viser sig f.eks. som billeder du ser for dig, som sansninger i din krop eller som psykisk ubehag.

Chok, traumer eller PTSD kan bl.a. skyldes seksuelle, følelsesmæssige eller mentale overgreb, ulykker, krigsoplevelser, sygdom, alvorlige omsorgssvigt i din barndom eller vold. De vil hæmme din livsudfoldelse – også mange år efter:

  • En tidligere alvorlig bilulykke, kan pludselig dukke op og forhindre dig i at køre bil.
  • Samlivet med din partner kan ødelægges af billeder af en tidligere voldtægt.
  • Kontakten med andre mennesker kan være svær. Hvis du i din barndom har været alene, hvis du har følt dig forladt, eller hvis du ikke har haft voksne at snakke med og støtte dig til.

I traumeterapi - se her ... kan du gradvis opleve, at du bliver bedre til at regulere dit følelsesliv, og at din livsenergi forøges. Ikke bare i terapirummet men også i det virkelige liv!

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande.

Går du blank? ...  se her ...

I Traume Terapi kan du opleve, at du bliver bedre til at regulere dit følelsesliv, og at din livsenergi forøges. I terapirummet men også i det virkelige liv!

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk  

Emner

Emner, jeg har stor erfaring med: 

Lavt selvværd

Angst

Depression

Traumer

Misbrug

Stress