Gestaltterapi

Hvordan kan gestaltterapi hjælpe dig?

I terapien opmuntrer, støtter og inspirerer jeg dig til at have opmærksomhed på dine her-og-nu følelser og reaktioner. Ved at inddrage dine oplevelser, dine sanser og din krops sprog går terapien dybt. Det samme gør din oplevelse og forståelse.

Du kan blive et mere levende og ansvarsbevidst menneske!

Mette:

”jeg ved nu, hvad det vil sige at være voksen, og jeg vil gerne tage ansvar for nogen”

I gestaltterapi oplever du dig "her-og-nu". Sammen "går vi på opdagelse" i dit liv - vi oplever, føler og sanser, snarere end vi tolker. Gestaltterapi ser bort fra fortidige og fremtidige begivenheder og følelser.

Gestaltterapien hviler på et eksistentialistisk grundlag. Hovedvægten i gestaltterapi ligger i en opmuntring til opdagelse i modsætning til forsøg på fortolkning.

Det giver et mere sandt, nuanceret og helt billede af dig. Hurtige fortolkninger hjælper dig ikke nok. Det er den dybe viden om din livssituation og dit indre, som gør, at du kan finde mere kvalitet i dit liv, mere glæde og bedre fodfæste.

I terapi hos mig kommer forståelsen også med, når du har brug for den!

Psykodrama f.eks. rollespil med stole (den varme stol) er en af gestaltterapiens metoder. Der "spiller" du med dig selv ved skiftevis at sidde på en af to stole, der står over for hinanden. Eller vi to sidder på hver sin stol, der står over for hinanden.

Hvad kan du bruge psykodrama til?

Psykodrama anvendes til at skabe større klarhed og forståelse i dig - for en følelse, en erindring, et dilemma osv. Psykodrama er en dramaform, der har et psykoterapeutisk formål.

Typisk vil det være et rollespil, der udspiller sig på 2 stole, som står over for hinanden. F.eks.

  • Spiller du dig selv, og jeg spiller din partner - eller omvendt
  • Spiller du to forskellige opfattelser eller følelser, du har i dig - det kunne være tvivlen og ønsket

Hver stol repræsenterer en af to personer eller en af to modsætninger.

Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil være med til psykodrama, og øvelsen vil altid være ledsaget af samtaleterapi.

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande.

Går du blank? ...  se her ...

I Gestaltterapi inddrager vi dine oplevelser, dine sanser og din krops sprog. Derved fordyber du din oplevelse og forståelse af dig selv

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk