Hvorfor gå i individuel terapi eller parterapi?

Individuel Terapi og Parterapi kan give dig et ståsted!

Individuel Terapi

Går du i terapi, vil du gerne komme tættere på den person, du dybest set føler, du er – og du vil gerne træffe valg, beslutninger og udføre handlinger, der passer bedre til dig. Du vil gerne være mere dig selv. Være en bedre udgave af dig selv.

Det kan gælde både på dagligdags og på mere omfattende planer.

Mette:

"I starten var det en form for overlevelse, fordi mit gulvtæppe var revet væk under mig".

I den første - måske lange tid - i et terapeutisk forløb arbejder vi sammen om at få øje på og udnytte dine ressourcer til at bedre din daglige livssituation, dit selvbillede og din formåen. Du tilegner dig værktøjer og opbygger nye handlemønstre.

Vi arbejder med at løsne strukturer, mønstre og spændinger i krop, følelser og sind, der holder dig fast, så din livskraft kan slippe fri.

Mette:

"Nu bliver jeg bekræftet i, at jeg er god nok og gør det godt".

Senere bryder dybere sider af eksistensen igennem, så mere kreative, lystbetonede og ansvarlige sider kommer frem i dig og bliver sat fri. Du kan nå længere og dybere, end jeg tror, du kan forstille dig!

Når mennesker efter længere tids terapi f.eks. siger:

”jeg har fundet mig selv”

"jeg lærer, at det er okay at være mig. Helt lige som jeg er".

”jeg ved nu, hvad det vil sige at være voksen, og jeg vil gerne tage ansvar for nogen”

Så er de kommet igennem til noget vigtigt og dybt essentielt ved terapi.

Kunne du også tænke dig det?

Parterapi

Parterapi er psykoterapi for par. Jeg hjælper jer med at snakke hensynsfuldt og åbent med hinanden. I får en ny chance for at udvikle jeres kærlighed til hinanden, hvis det er det, I vil.

På skift får I hver især mulighed for at at snakke helt ud, på jeres egen måde - og uden afbrydelser. Derved kan I få en større forståelse for og klarhed over jeres egne og den andens følelser, ønsker og behov.

Læs neden for om værktøjer i parterapi.

I parterapi taler parterne tit forbi hinanden.

Du lytter ikke fuldt ud til din partner, lader ikke hende eller ham gøre sig færdig og forstår ikke, at det er det, der sker. Du tør måske ikke være helt ærlig og sige noget, der kan såre - eller ting om dig selv, der viser dine egne fejl og din sårbarhed.

Ofte har begge parter kærlige hensigter. Du vil den anden det godt, bekymrer dig om din partners velbefindende, men har svært ved at udtrykke det eller svært ved at høre, at det er det den anden siger.

Værktøjer i Parterapi

Værktøjer og Redskaber i Parterapi kan hjælpe dig og din partner med at snakke bedre sammen!

Tid

Giv dig god tid.

Find om muligt det sted i dig, hvor der er ro.

Undgå at lade dig rive med

Sig "jeg"

Bliv på din egen banehalvdel.

Sig hvad ting gør ved dig.

Sig ikke ”du gør”, ”du er”, ”du siger” osv. 

Respekt

Respekter at I kommunikerer fra ”hver jeres planet”, og at du skal lære noget

Vær konkret

Brug eksempler

Tal færdig hver især.

Brug ikke ordene ”altid” eller ”aldrig” 

Lyt

Lyt, lyt, lyt.

Lev dig ind i hvad din partner siger.

Glem for en stund hvad du selv vil sige.

Fokus

Vær sikker på at I kommunikerer om det samme.

Tal om en ting ad gangen.

Skriv gerne nye emner ned 

Tal som du selv vil tales til.

Find de positive/kærlige følelser for både dig selv og din partner og tal derfra.

God arbejdslyst - måske det også kan blive en fornøjelse.

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande.

Går du blank? ...  se her ...

Parterapi, vil du forbedre kommunikationen i dit parforhold. Få værktøjer, redskaber og træning i at sætte ord på det svære - og at lytte

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk