Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Hvordan kan Neuroaffektiv Udviklingspsykologi gavne dit terapeutiske forløb?

Neuroaffektiv udviklingspsykologi gør min forståelse og behandling af dig mere præcis og sikker. Den er en forståelsesramme, et slags landkort og et værktøj. Den viser, hvor du skal bevæge dig hen for at komme videre.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi viser skematisk menneskets psykologiske og neurologiske udvikling.

Hjernens opbygning og udvikling - krop, psyke, tænkning og spiritualitet - kobles sammen med psykologiske teorier og værktøjer.

Med støtte i dette landkort og i mine egne oplevelser med og af dig kan jeg finde din nærmeste udviklingszone. Rigtig brugt giver værktøjet en mere sikker vurdering af, i hvilket udviklingszone jeg særligt skal sætte ind, så du kan udvikle dig.

Et eksempel kunne være, at du kunne have brug for at ”være mere i dig selv”, i stedet for at ”være ovre i andre ”. Her kunne nærmeste udviklingszone være, at du lærer at tage mere hensyn til dig selv og dine egne behov i stedet for andres.

3 kompasser (et for hvert at de mest afgørende udviklingstrin i menneskets evolutionære udvikling) tydeliggør de enkelte udviklingstrin.

Kompasserne kaldes: det sansemæssige autonome kompas, det følende limbiske kompas og det præfrontale kompas. Kompasserne viser, hvilke betingelser, der skaber sund, tryg og hensigtsmæssig væren og adfærd. Og hvad der sker med mennesker, der ikke bydes sådanne vilkår.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er ikke en ny psykologisk teori men en sammenstilling og en nytænkning af kendte teorier og værktøjer. Sat i en teoretisk forståelsesramme, hvor den nyeste forskning og praksis er inddraget. Modellen er operationel og kreativ, og jeg er meget glad for at bruge den. Den gør min behandling af dig mere præcis og sikker.

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande.

Går du blank? ...  se her ...

Neuroaffektiv Udviklingspsykologi er en forståelsesramme, der viser, hvor du skal bevæge dig hen for at komme videre.

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk