Angst

Overvejer du, om du kan gøre noget ved din angst?

Angst er en uklar, dyb usikker følelse, som du pludselig mærker. Ofte finder du ingen ydre årsag til angst. Den er som tåge, der indhyller alt. Den gør en situation uholdbar og usikker for dig. Du føler dig tom. Det er, som om der mangler noget.

I terapi hos mig kan du lære at gøre noget ved din angst!

Angst er forskellig fra frygt. Du har sværere ved at begribe og få hold på angst end på frygt.

Frygt henviser til en konkret fare: jeg er bange for den store, glubske hund.

Pludseligt opstået angst kan have samme kropslige reaktioner som frygt. Opspænding af muskler, hjertebanken, koldsved, ekstra hjerteslag, hastigt åndedræt, tilbageholdt åndedræt.

Ordløhed - det at gå blank - er en form for angst. Se her om ordløshed ...

Angst påvirker hele din livsindstilling i negativ retning, og den tager let form af depression.

Er du deprimeret, føler du dig tom og formørket. Du lukker dig inde i sig selv og søger ensomhed. Du har lavt selvværd og ser ikke dig selv som en dygtig og værdifuld person.

Måske det er nu, du skulle vælge at tage et terapeutisk forløb?

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande.

Går du blank? ... se her ...

Angst og terapi. I Psykoterapi kan du få værktøjer og hjælp til at få fast grund under fødderne, så angsten ikke så let tager dig!

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk  

Emner

Emner, jeg har stor erfaring med: 

Lavt selvværd

Angst

Depression

Traumer

Misbrug

Stress