Artikel

Hvad er meditation, og hvad kan meditation gøre for dig?

”Jeg kan ikke lade være at tænke, når jeg mediterer”.

”Jeg har ikke tålmodighed til at sidde ned med lukkede øjne og ikke lave noget. Meditation er ikke noget for mig”

”Skal man sidde i lotusstilling, når man mediterer”?

Udtalelser og spørgsmål jeg hører gang på gang, når jeg fortæller, at jeg mediterer.

Udtalelser der går på hvordan, man mediterer. På formen.

For mig er det indholdet af meditationen, der er det vigtigste. Fordybelsen. Formen må i høj grad tilpasses det enkelte menneske, så det opnår den bedst mulige fordybelsesproces.   

Meditation er en fordybelsesteknik, som kan hjælpe dig til at leve mere i overensstemmelse med dine nedarvede og medfødte dybeste anlæg og behov. Du kommer tættere på din væren, mere i hvile.

Meditation er et værktøj, en måde at træne disse medfødte potentialer og anlæg på. Gennem meditation kan du opleve, at glæde, lykke og livets skønhed kommer til at fylde mere i dig, og at empati/medfølelse med andre kan få en større og mere central plads i dit liv.

Træning i meditation kan bringe dig tilbage til dit dybere selv. Centrere dig i dig selv så du inde fra bringer dig i overensstemmelse med dine dybe længsler. Det er en måde at finde større indre ro på, større harmoni, balance og indre forbundethed med dine dybe behov herunder din forbundethed med andre.

Meditation er ikke terapi, men teknikkerne i meditation kan supplere og fordybe terapiens værktøjer og virkning. Ligesom terapi lægger også meditation vægt på at vende sig indad uden at overse livet udadtil og med andre.

Terapi går ud på at udfolde det der er særligt ved vores individualitet. Meditation vægter at få en dybere kontakt med os selv og andre.

Lisbeth Nuka Pedersen

Psykoterapeut MPF - Speciale i dybe, ordløse tilstande

Går du blank? ...  se her ...

Meditation eller terapi. Forenklet sagt går fordybelsen i meditationen  ind i det kollektive. I terapi går fordybelsen ind i det individuelle., sagt forenkletrmen må i høj grad tilpasses det enkelte menneske, så det opnår den bedst mulige fordybelsesproces.

Info

København
Eskildsgade 15, 1. tv.

1657 København V.

Kalundborg

Ørnevej 32
Helles Klint, Røsnæs
4400 Kalundborg

Tlf.: 40 89 36 16

Mail: mail@lisbethnuka.dk